Waar staat Ode voor? | Werking | Diensten | Prijzen | Getuigenissen | Filmpjes | Contact

Waar staat Ode voor?

Ode stelt de vraag: hoe bewaren we onze menselijkheid?
Jongeren verlangen dat de wereld iets voor hen betekent, zodat zij iets voor de wereld kunnen betekenen.
Het is na een eigen levenservaring die je raakt, dat een mens behoefte heeft aan bezinning. Ode wil daar de nodige aandacht aan schenken.

Sterke levenservaringen kunnen mensen met elkaar verbinden. Deze verbondenheid kan de levenservaring van elkeen verdiepen, zelfs helen waar nodig.

Is het geen mooie opdracht als we allen leren om een reis te maken van 30 cm? Een reis van het hoofd naar het hart.

Benoit Standaert osb is Benedictijn. Hij is in binnen- en buitenland betrokken bij vormings- en opleidingswerk in spiritualiteit en interreligieuze dialoog en zegt over Ode het volgende:

‘Odevzw is een formule waarbij jongeren de kans krijgen om samen tot diepte te komen en ook religieuze vragen kunnen stellen, met alle verschillen vandien: ongelovig, moslim, christen, al dan niet praktiserend.

Daarbij wordt gewaakt dat niemand in de rede wordt gevallen, allen onbevooroordeeld mogen spreken, met immens respect voor elkaar, luisterend naar ieders verantwoording van standpunt en inzet.
Het is onze overtuiging dat vóór hun twintigste levensjaar iedere jonge man of vrouw die ervaring eens mag beleven zoals ze ook andere ervaringen door muziek, door een woestijntocht, een bergbeklimming, een ware vriendschap mogen ervaren.
Die dagen met Ode bieden daartoe een kans. Daarna zullen ze hard moeten werken om een plaats te veroveren in deze samenleving. Maar rond hun veertigste jaar komen alle grote levensvragen weer opdagen. Het antwoord dat ze dan zullen geven zal grotendeels afhangen van wat ze vóór hun twintigste hebben mogen beleven.
Is dan het derde oog niet even geopend, dan zullen ze vaak enkel in grof materialisme investeren, met alle gevolgen vandien...’

(maart 2016)


Ode is

een kans voor jongeren om zichzelf en de ander dieper te leren kennen, en de mogelijkheid krijgen om een zorgpersoon te ontmoeten gedurende een korte of langere periode (bijvoorbeeld in een rusthuis of ...).

Ode is

een ontmoeting, een plaats waar jongeren zich laten aanspreken door de ander.

Ode biedt

een venster op de zin van het bestaan. Doorheen de beleving, de verdieping en de viering toont Ode de schoonheid van een wereld voor elkaar.


20220405