Waar staat Ode voor? | Werking | Diensten | Prijzen | Getuigenissen | Filmpjes | Contact

Prijzen

Odevzw beschikt over veel kennis en ervaring. Het bezinningspakket wordt uitgevoerd met persoonlijke aandacht, zeer ervaren jeugdcoach en intensieve begeleiding. Odevzw heeft geen basisfinanciering. Voor de bezinningspakketten is bezoldiging voor de inzet van jeugdcoach en onkostenvergoeding noodzakelijk. Het opbouwen van kennis en het onderhouden van het netwerk is onbezoldigd. Odevzw houdt de tarieven heel laag omdat haar streven naar toegankelijkheid voor alle jongeren leidend is.

Als u Odevzw inschakelt, huurt u een onafhankelijke jeugdcoach in die op maat met uw bezinningsvraagstuk aan de slag gaat.


INTAKE OF TELEFOONGESPREK MET JEUGDCOACH
GRATIS

Een eerste gesprek en het bespreken van de mogelijkheden voor een bezinningsdag of pakket bieden we u vrijblijvend aan.

BEZINNINGSPAKKET MET JEUGDCOACH
€ 300,- PER DAG

Begeleiding door ervaren jeugdcoach voor een intensief persoonlijk programma voor een groep van  circa 20 leerlingen bieden wij aan voor € 300,- per dag (exclusief reis- en materiaalkosten). Een dag kan korter of langer dan een reguliere schooldag zijn, afhankelijk van de afspraken die passen bij het bezinningspakket. Er is geen differentiatie in deze prijs per dag. Bij grotere groepen worden extra jeugdcoaches ingezet waarvoor hetzelfde tarief geldt.

BEZINNINGSPAKKET OVERIGE KOSTEN

De kosten van het leermateriaal en overige materialen die ingezet worden bij het bezinningspakket zijn € 5,- per persoon. De reiskosten van de jeugdcoach zijn niet inbegrepen en worden apart berekend.

VERBLIJFKOSTEN

De verblijfkosten zijn afhankelijk van de locatie. De kosten van verblijf en maaltijden van deelnemers, begeleiders van de school én de begeleiders van Odevzw komen volledig voor rekening van de opdrachtgever. Voor jeugdcoach begeleiders is vaak een overnachting vooraf noodzakelijk. Odevzw kan bemiddelen in de locatie en heeft op enkele locaties gereduceerde tarieven. Odevzw brengt u geen kosten in rekening voor deze bemiddeling.

EXCLUSIEF

Verzekering, aansprakelijkheid, vervoer etc. zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever.