Waar staat Ode voor? | Werking | Diensten | Prijzen | Getuigenissen | Filmpjes | Contact

Welke diensten biedt Ode?

Ode kan verschillende verdiepingspakketten aanbieden:

een eendaagse verdieping (kennismaking en teamvorming);

een tweedaagse verdieping (zorgervaring en reflectie, wie of wat kan richting geven in mijn leven..);

een verder verdiepingspakket (wat is geloven vandaag) Ode heeft de ambitie en wens om de doelgroep uit te breiden naar verdiepingspakketten voor kinderen, jongvolwassenen en volwassenen, waarbij onderscheid te maken is naar de rollen in het dagelijks leven ( leerkrachten, ouders,l eidinggevenden).


Ontmoeting

De rijke jongeling

Kennismaking en teambuilding is schering en inslag. Ode biedt evenwel iets speciaals. Hoe kan een ontmoeting iets méér uit mij halen, zonder dat dat hoéft? Hoe daagt de ander mij uit om méér te betekenen? Wat is dat "méér" dan en hoe noodzakelijk is dat voor de kwaliteit van ons bestaan?

Verdieping

De barmhartige Samaritaan

Zorgen is een basishouding van het leven. Maar zorgen wordt steeds meer en meer opgevorderd door zorgtechniek. Door te reflecteren op een zorgervaring, door de school georganiseerd op eigen maat, gaan we op zoek naar het niet-technische aspect van zorg dat ons gelukkig maakt. We leren de deugd die we ervaren in het iets doen voor een ander onder woorden te brengen en nemen die verrijkende ervaring voor altijd mee naar huis.

Verderdieping

De Emmaüsgangers

Dit is specifiek voor leerlingen die reeds een beklijvende bezinning hebben meegemaakt – bij Ode of elders. De ervaring leert ons dat de neiging bestaat bij jonge mensen om bij die mijlpaal te blijven hangen, in een massieve nostalgie gewenteld. Dit pakket leert omgaan met vasthouden en loslaten. Hier leren we hoe dergelijke ervaringen niet in het verleden blijven hangen, maar een toekomst openen vol belofte.