Waar staat Ode voor? | Werking | Diensten | Prijzen | Getuigenissen | Contact

De werking van Ode

Organisatie

Raad van bestuur:

Drs. Inge Roosen, econoom/controller, interim manager-consultant
Rob Roosen, ondernemer
Kristin Wouters, jeugdcoach


Adviesraad:

Benoit Standaert, monnik, geëngageerd in de interreligieuze dialoog
Marc Loriaux, monnik
Bert Claerhout, journalist met blijvende interesse voor geloof en spiritualiteit
Prof. Erik Meganck, filosoof, theoloog verbonden aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte


Financieel support

Ode kan haar activiteiten alleen verderzetten indien er voldoende financiële ondersteuning is.

Iedere vrijwillige bijdrage is welkom:
IBAN BE89 7360 0949 8485         BICC KREDBEBB.


Locatie

Ode draait op spirituele brandstof. Maar de geest, zelfs niet die van Kristin, waait niet overal even vredig. Daarom verkiest Ode abdijen en kloosters als locatie voor haar pakketten. Voor vele jongeren is Ode bovendien een unieke gelegenheid om deze prachtige en rustgevende locaties eens te bezoeken. Het is dan uiteraard de bedoeling dat we tot zekere hoogte meeleven op het liturgisch ritme van de gemeenschap waarbij we te gast zijn.

Heeft u een eigen locatie waar u met uw leerlingen heen kan, dan is dat uiteraard meegenomen. Toch betekent de nabijheid van en toegang tot een ‘sacrale’ ruimte een onmisbare meerwaarde aan elk pakket.